تاريخ : چهارشنبه بیست و هشتم آبان 1393 | 12:13 | نویسنده : علی اکبر رحیمی

بر سر در دنیا نوشته بود ورود ممنوع

قانون را شکستیمو وارد شدیم

عجب تخلفی بود که جریمه اش جبرانی نداشت

الا مرگ